تماس با ما
درخواست دمو

داستان موفقیت گروه تولیدی و صنعتی کیانی

گروه تولیدی و صنعتی کیانی یک از مشتریان سپیدار سیستم است که از بسته تولیدی نرم افزار سپیدار برای مدیریت مالی و برنامه‌ریزی تولید استفاده می‌کند.

تجربه کاربری این شرکت را می‌توانید در این ویدیو مشاهده کنید.

برای دیدن داستان موفقیت دیگر مشتریان اینجا کلیک کنید.

error: Content is protected !!