• لطفا پیش از ثبت نهایی فرم، عنوان رویداد را انتخاب بفرمائید
رویداد

رویداد ها و وبینار های برگزار شده توسط شرکت دانا راهبرد

رویداد

همایش تخصص هزینه های قابل قبول مالیاتی و

تجدید ارزیابی دارائی ها با رویکرد مالیاتی در شیراز
(برگزار شد)

تاریخ رویداد : سه شنبه 12 دی

رویداد

همایش بزرگ آموزش کاربردی سامانه مودیان در شیراز
(برگزار شد)

تاریخ رویداد : یکشنبه 14 اسفند

رویداد

همایش راهکاران ابری؛ بستر موفقیت کسب‌و‌کار مشتریان
(برگزار شد)

تاریخ رویداد : سه شنبه 4 مرداد

رویداد

اولین نشست مشترک
فعالین صنعت ساختمان با همکاران سیستم فارس

مدیریت هزینه های پروژه های ساختمانی
(برگزار شد)

تاریخ رویداد : چهارشنبه 15 تیر

رویداد

وبینار فناوری های نوین در نگهداری و انبارش کالا

(برگزار شد)

تاریخ وبینار: یکشنبه 25 خرداد

برخی دیگر از رویداد برگزار شده توسط گروه شرکت های همکاران سیستم

رویداد
فناوری رایانش ابری
رویداد
رویداد
میزگرد مدیریت مالی هوشمند و چابک
رویداد
رویداد
رویداد
رویداد
رویداد
رویداد
رویداد
رویداد
رویداد
رویداد
رویداد
4/5 - (1 امتیاز)