قیمت نرم افزار های همکاران سیستم

فرآیند پشتیبانی نرم افزار های سپیدار سیستم

پس از ثبت درخواست، کارشناسان پشتیبانی با شما تماس خواهد گرفت

 پس از بررسی اولیه زمان و هزینه انجام کار به رابط مشتری اعلام خواهد شد 

درصورت تایید مشتری خدمات مورد نظر به مشتری ارائه خواهد شد

4/5 - (2 امتیاز)