تماس با ما
درخواست دمو

سپیدارسیستم

سپیدار، بابسته های تولیدی، خدماتی، بازرگانی، پیمانکاری و پخش، برای مدیریت چابک تر شرکت های کوچک طراحی شده است. این نرم افزار متناسب با نیازهای این کسب و کارهاست و کاربری بسیار ساده ای دارد.

سپیدار با سهولت در انجام عملیات و دسترسی به اطلاعات، به شما کمک می کند تا در زمان تصمیم گیری گزارش های سریع،دقیق و یکچارچه تهیه کنید. چند زبانه بودناین نرم افزار و امکان ثبت اطلاعات مالی با چند ارز،کار با شرکت ها و شرکای تجاری را ساده تر می کند.

سپیدار سیستم

قیمت مناسب

سریع و دقیق

پشتیبان حرفه ای

همیشه در دسترس

نرم افزارهای شرکتی سپیدار دارای 10 سیستم می باشد که توصیه میکنیم با آنها بیشتر آشنا شوید.

با انتخاب بسته های شرکتی سپیدار سیستمارزان ترخرید کنید

error: Content is protected !!