خدمات

استقرار دقیق منطبق بر نیازمندی ها

استقرار محقق کننده اهداف راهکارهای نرم افزاری در افزایش بهره وری سازمان ها است. در فرایند استقرار می کوشیم با شناسایی فرایندهای کسب و کار و درک نیازهای کاربران،  با تعهد به زمان بندی و هزینه های تعریف شده، استقرار را به شکلی مؤثر پیش ببریم.

به این منظور، با شناسایی فرایندهای کسب و کار مشتری.ضمن استقرار راهکار، کاربران مشتری آموزش های مرتبط می بینند، اطلاعات مورد نیاز سازمان از نرم افزارهای پیشین به راهکار منتقل و قابلیت گزارش گیری های مورد نیاز مدیران فراهم می شود. در پایان، تیم استقرار تا حصول اطمینان از توانمندی و تسلط مشتری برکاربری سیستم در کنار او خواهند بود. پس از تأیید مشتری از عملیاتی بودن سیستم، پروژه ی استقرار خاتمه می یابد و ادامه خدمات به فاز پشتیبانی منتقل می شود.

کانال های ارائه ی خدمات

ارتباط تلفنی

با تماس تلفنی، درخواست خود را با همکاران ما در میان می گذارید و راهکار مورد نیاز را دریافت میکند

سرویس از راه دور

با بهره گیرس از سرویس از راه دور، در مواردی که نیاز باشد، همکاران ما با استفاده از ابزارهای ریموت، مسئله ی شما را حل می کنند.

حضوری

در این حالت نماینده دانا راهبرد سامان اندیش خدمات مورد نیاز را با حضور در سازمان شما برآورد می کند

4.7/5 - (14 امتیاز)