فصل پنجم آموزش دفتر کل راهکاران همکاران سستم

در بخش های قبلی آموزش دفتر کل راهکاران بخش های مختلف کار با سیستم و همچنین گزارش گیری از اسناد و اطلاعات ثبت شده در دفتر کل راهکاران را آموزش دادیم ، در این فصل که فصل پایانی از سری آموزش های دفتر کل راهکاران است ، می خواهیم نحوه تهیه گزارشات فصل و قانونی را به شما عزیزان آموزش بدیم ، امیدواریم که این مطالب نیز برای شما مفید باشد

جهت مشاهده مطالب آموزشی نرم افزار های دیگر به صفحه آموزش نرم افزارهمکاران سیستم و برای مشاهده دیگر فصل های آموزشی دفترکل به صفحه آموزش دفتر کل راهکاران مراجعه فرمائید

آموزش دفتر کل راهکاران

بخش اول از فصل پنجم از آموزش دفتر کل راهکاران

گزارش خرید و فروش فصلی در دفتر کل راهکاران

در این فصل با موضوع حسابداری مالیاتی آشنا می شویم. شرکت ها موظف هستند هر 3 ماه یکبار گزارش خرید و فروش فصلی خود را به اداره مالیاتی اعلام کنند. برای گرفتن این گزارش از سیستم، باید ابتدا تنظیماتی در سیتم انجام داد:
– برای ثبت اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده و گزارش خرید و فروش فصلی می بایست درصد مالیات و عوارض را جهت هر دوره مالی در سیستم تنظیم کرد. جهت این کار در قسمت تنظیمات – تنظیمات حسابداری مالیاتی – تنظیمات مالیات و عوارض ، برای هر دوره مالیاتی درصد مالیات وعوارض را تنظیم میکنیم.

تنظیمات مالیات و عوارض دفتر کل راهکاران_دانا راهبرد

برای نمایش تصویر بزرگتر، روی آن کلیک کنید

  • تعیین ویژگی مالیاتی در ساختار حساب ها

در ساختار حساب ها باید در زبانه ی تعیین ویژگی مالیاتی، حساب های معین مالیات پذیر مشخص شوند. حساب های معین مالیات پذیر حسابی است که درآمدها یا هزینه ها در این نوع حساب ها  ثبت می شوند، بنابراین هنگام تهیه ی اظهارنامه یا گزارش خرید وفروش فصلی، اطلاعات این حساب ها در دوره تعیین شده جمع آوری می شوند. در تب ویژگی مالیاتی می توان اطلاعات پیش فرض را هم وارد کرد.

عیین ویژگی مالیاتی در دفتر کل راهکاران_دانا راهبرد

برای نمایش تصویر بزرگتر، روی آن کلیک کنید

  • ورود اطلاعات مالیاتی در سند حسابداری:

بعد از تنظمات  ویژگی مالیاتی در ساختار حساب ها می توان در فرم سند حسابداری، هنگام صدور سند حسابداری برای حساب های مالیات پذیر، اگر اطلاعات مالیاتی حساب معین مالیات پذیر در سند حسابداری پر نشده باشد، در ستون وضعیت علامت ضربدر قرمز نمایش داده می شود. برای تعیین آن گزینه ی((وضعیت مالیاتی )) را از منوی پایین اقلام سند حسابداری انتخاب می کنیم.

مطالب مرتبط :  بهترین نرم افزار سازمانی فروش در شرکت های پخش کدام است؟

با انتخاب این گزینه فرم وضعیت مالیاتی روی سند حسابداری باز می شود. اگر اطلاعات پیش فرض درساختار حساب برای معین پر شده باشد با آن اطلات فرم پر می شود وگرنه باید همه اطلاعات پر شود تا وضعیت مالیاتی تایید شود و کنار نام معین تیک سبز رنگ بخورد.

تعیین وضعیت مالیاتی در دفتر کل راهکاران_دانا راهبرد

ثبت سند در دفتر کل راهکاران_دانا راهبرد

برای نمایش تصویر بزرگتر، روی آن کلیک کنید

تعریف دوره مالیاتی:

برای تهیه ی اظهار نامه مالیاتی یا گزارش خرید و فروش فصلی انتدا باید دوره مالیاتی در سیستم تعریف شود. برای تعریف آن، از قسمت مالی- حسابداری مالیاتی – مالیات بر ارزش افزوده – معرفی دوره مالیاتی را انتخاب می کنیم. سپس در فرم مورد نظر عنوان دوره ی مالیاتی تاریخ شروع و تاریخ پایان دوره را وارد می کنیم.

عریف دوره مالیاتی در دفتر کل راهکاران_دانا راهبرد

برای نمایش تصویر بزرگتر، روی آن کلیک کنید

تعریف اطلاعات پایه مالیاتی:

بعد از تعریف دوره مالیاتی باید اطلاعات شرکت را که بر اساس آن کلیه اظهار نامه ها و گزارش خرید و فروش فصلی قرار است تهیه شود پر شود. این فرم در حسابداری مالیاتی – مالیات بر ارزش افزوده- تعریف اطلاعات پایه مالیاتی قرار دارد. این اطلاعات فقط یک بار کافی است پر شود. باید کلیه فیلد های ستاره دار حتما پر شوند. هچنین با فعال شدن اطلاعات پایه جاری، سایر اطلاعات پایه مالیاتی که قبلا تعریف کرده ایم غیر فعال شده و اظهارنامه های مالیاتی از آن به بعد با آخرین اطلاعات پایه فعال درسیستم ثبت و نگهداری خواهند شد.

تعریف اطلاعات پایه مالیاتی در دفتر کل راهکاران_دانا راهبرد

برای نمایش تصویر بزرگتر، روی آن کلیک کنید

نگاشت اطلاعات فصلی:

برخی اطلاعات نیازمند نگاشت هستند. این نگاشت به دلیل همخوانی اطلاعات با فایل اکسس، مورد تایید اداره ی امور مالیاتی است.این نگاشت ها شامل مناطق جغرافیایی و ارز می باشد. به همین منظور برای مناطق جغرافیایی ابتدا ردیف جدید را با استفاده از مثبت سبز رنگ پایین ایجاد کرده سپس منطقه ی جغرافیایی راهکاران و منطقه جغرافیایی بر اساس فرمت موجود در فایل اکسس اداره ی امور مالیاتی را انتخاب می کنید. برای ارز هم نیز باید ارز راهکاران را با ارز منطبق بر اداره مالیاتی منطبق کرد.

مطالب مرتبط :  معرفی برنامه حسابداری راهکاران

و در نهایت ذخیره می کنیم.

نگاشت اطلاعات فصلی در دفتر کل راهکاران_دانا راهبرد

برای نمایش تصویر بزرگتر، روی آن کلیک کنید

گزارش خرید و فروش فصلی:

برای تهیه گزارش خرید و فروش فصلی باید اطلاعات فروش و خرید کالا و سایر اطلاعات مورد نیاز این گزارش از سایر ماژول ها جمع آوری شوند. برای این منظور ابتدا از منوی ابزار بالای فرم، دوره ی مالیاتی مورد نظر را انتخاب می کنیم. با انتخاب گزینه ی ((جمع آوری کل)) اطلاعات مورد نیاز تمامی ماژول ها یک جا جمع آوری می شوند. همچنین می توان با استفاده از گزینه ی ((حذف همه)) تمام اطلاعات جمع آوری شده را حذف کرد. در نهایت با زدن کلید صدور گزارش، سیستم یک فایل اکسس به ما می دهد که میتوان در سایت دارایی بار گزاری نمود.

گزارش خرید و فروش فصلی در دفتر کل راهکاران_دانا راهبرد

برای نمایش تصویر بزرگتر، روی آن کلیک کنید

اگر اطلاعات به درستی ثبت نشده باشد ، سیستم هنگام جمع آوری خطای متناسب می دهد. مثلا برای افراد که در سند حسابداری تراکنش دارند با ید در فرم معرفی شخص، تب طرف معامله مالیاتی، وضعیت مالیاتی شخص را مشخص کنیم.

تعریف طرف معامله مالیاتی در دفتر کل راهکاران_دانا راهبرد

برای نمایش تصویر بزرگتر، روی آن کلیک کنید

باید این نکته را در نظر گرفت، اسنادی در گزارش خرید و فروش فصلی شرکت می کنند که در وضعیت بررسی شده یا قطعی شده باشند در غیر این صورت اطلاعات از این اسناد جمع آوری نمی شود.

بخش دوم از فصل پنجم آموزش دفتر کل راهکاران

گزارش اظهارنامه در دفتر کل راهکاران

اطلاعات اظهارنامه برگرفته از جزئیات مربوط به همه ی خرید ها و فروش های انجام شده سازمان است. هر سازمان مبالغی مالیات و عوارض بابت خرید های انجام شده به فروشندگان کالا و خدمات پرداخت نموده و از طرف دیگر مبالغی بابت فروش کالا و خدمات ازمشتریان دریافت کرده است. در پایان هر دوره مالیاتی، کل این مبالغ پرداختنی و دریافتنی با یکدیگر تهاتر می گردند. حاصل این تهاتر مبلغی است که یا باید از اداره ی امور مالیاتی استرداد شود یا به حساب اعتبار مالیاتی منظور گردد و یا باید به این سازمان پرداخت شود.

مطالب مرتبط :  شرکت‌های تولیدی نیاز به چه نوع نرم افزارهای سازمانی دارند؟

پیش نیاز تهیه اظهار نامه در سیستم در هر دوره مالیاتی تهیه گزارش خرید و فروش فصلی است. سیستم همراه با جمع آوری اطلاعات خرید و فروش فصلی  اطلاعات اظهارنامه را هم جمع آوری میکند پس برای صدور اظهارنامه پیچیدگی خاصی نخواهیم داشت.

برای تهیه اظهارنامه به حسابداری مالیاتی – مالیات بر ارزش افزوده- تهیه اظهارنامه عمومی رفته و در این فرم مانند گزارش خرید و فروش فصلی دوره مالیاتی را انتخاب می کنیم و تاریخ  اظهارنامه را تعیین می کنیم. سیستم اطلاعات پایه را به صورت اتوماتیک فراخوانی می کند بعد روی صدور اظهارنامه عمومی کلیک کرده تا اطلاعات را کامل سیستم فراخوانی کند و با زدن کلید ذخیره، اطلاعات ذخیره شده و سپس با تایید اطلاعات دیگر سیستم اجازه تغییر اطلاعات در دوره هایی که اطلاعات جمع آوری شده را به ما نمی دهد.

اظهارنامه عمومی در دفتر کل راهکاران_دانا راهبرد

برای نمایش تصویر بزرگتر، روی آن کلیک کنید

اگر نیاز داشته باشیم که ریز اقلام اظهارنامه را داشته باشیم با استفاده از گزارش ریز اقلام اظهارنامه در بخش حسابداری مالیاتی، می توان ریز اقلام اظهارنامه را گرفت. در هدر گزارش می توان دوره های مالیاتی را انتخاب کرده و با زدن دکمه گزارش، گزارش رابه تفکیک سیستم فراخوانی میکند.

امیدواریم که این سری از آموزش دفترکل راهکاران ابری همکاران سیستم برای شما دوستان گرامی کاربردی و ارزشمند باشد، به امیداینکه آموزش های ما بتواند شما کارشناسان رشته حسابداری را در رسیدن به اهداف حرفه ایتان یاری کرده باشد.

 

پیشنهاد مطالعه این مطلب : راهکاران ابری همکاران سیستم

پیشنهاد مطالعه مطالب : آموزش نرم افزار همکاران سیستم ماژول دفتر کل راهکاران- فصل چهارم

پیشنهاد مطالعه مطالب : آموزش نرم افزار همکاران سیستم ماژول دفتر کل راهکاران-فصل سوم

پیشنهاد مطالعه مطالب : آموزش نرم افزار همکاران سیستم ماژول دفتر کل راهکاران-فصل دوم

پیشنهاد مطالعه مطالب : آموزش نرم افزار همکاران سیستم ماژول دفتر کل راهکاران-فصل اول

 

4.5/5 - (2 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *