در این بخش از سایت آموزش نرم افزار همکاران سیستم همراه با تصاویر مربوط به نرم افزار های مختلف راهکاران ابری همکاران سیستم شامل دفتر کل ، انبار ، فروش حقوق و دستمزد و غیره به علاقمندان ارائه می شود